رعایت بهداشت فردی و تاثیر آن در بالندگی جامعه برای شهروندان ایران که از فرهنگ ملی – مذهبی دیرینه ای بهره می برند و پاکیزگی را امری پسندیده و نشانه ایمان می دانند موضوعی است در خور توجه. بی تردید تاثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در جهانی شدن مصرف فرآورده های سلولزی بهداشتی نقشی بی بدیل ایفا نموده و خوشبختانه ایران نیز از آن تاثیر پذیرفته فراوان گرفته و استقبال قشر تحصیل کرده جامعه یکی از نشانه های بارز آن است. در راستای کمک به تامین نیاز روزافزون به مصرف محصولات سلولزی نظیر انواع : دستمال کاغذی، حوله کاغذی

شرکت کویر سلولز میهن اقدام به احداث مجموعه ای در موقعیت مکانی ممتاز واقع در شهر صنعتی البرز قزوین، اولین شهر صنعتی ایران نموده و دستاوردهای یک دهه آن با تلاش مهندسین و کارشناسان خبره و همکاری صمیمانه کارگران زحمت کش با مدیریت مجموعه در پدید آمدن محصول به نام نوگل و گلرخ حاصل شده است. محصولات زیر نظر مستقیم کارشناسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تولید می شوند و دارای مجوز از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ملی ایران می باشند.