200 برگ گلرخ صادراتی
تهیه شده از مرغوب ترین تیشو
اندازه کاغذ 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

200 برگ نازنین
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد تیشو 20 در 20 سانتیمتر
تعداد در کارتن 48 عدد

300 برگ نازنین
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد تیشو 20 در 20 سانتیمتر
تعداد در کارتن 32 تایی

اقتصادی نازنین 2000 برگی 10 تایی
سبک و حجیم شده
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
ابعاد 20 در 20.5 سانتیمتر
تعداد در کارتن 5 بسته 10 عددی

توالت 2 قلو نازنین
سبک و حجیم شده
پوینت تو پوینت
تهیه شده از تیشو 100 درصد خالص
تعداد در نایلون 28 بسته